Môn Văn Lớp: 7 Câu 9: Các câu tục ngữ trong bài học Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất nói riêng và tục ngữ nói chung nên được hiểu theo nghĩa nào

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Câu 9: Các câu tục ngữ trong bài học Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất nói riêng
và tục ngữ nói chung nên được hiểu theo nghĩa nào ?
A. nghĩa đen.
B. Nghĩa bóng
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A, B và C đều sai
Câu 10: Những câu tục ngữ đồng nghĩa là những câu tục ngữ như thế nào?
A. Có ý nghĩa gần giống nhau
B. Có ý nghĩa trái ngược nhau
C. Có ý nghĩa hoàn toàn giống nhau
D. Có ý nghĩa mâu thuẫn với nhau.
Câu 11: Câu tục ngữ nào trong các câu sau đồng nghĩa với câu
“Thâm đông, hồng tây, dựng mây. Ai ơi ở lại ba ngày hãy đi ?
A. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.
B. Tháng bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt
C. Trăng quầng trời hạn, trăng tán trời mưa
D. Mống đông, vồng tây, chẳng mưa dây cũng bão giật
Câu 12: Những câu tục ngữ trái nghĩa là những câu có ý nghĩa như thế nào với nhau ?
A. Hoàn toàn trái ngược nhau
B. Bổ sung ý nghĩa cho nhau
C. Hoàn toàn giống nhau
D. Mâu thuẫn với nhau
Câu 13: Câu nào trái nghĩa với câu tục ngữ “Rét tháng ba bà già chết cóng”?
A. Tháng ba mưa đám, tháng tám mưa cơn.
B.     Bao giờ cho đến tháng ba,
Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn.
C.    Mưa tháng ba hoa đất
        Mưa tháng tư hư đất.
D.    Bao giờ cho đến tháng ba
Hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng.
Câu 14: Trường hợp nào cần bị phê phán trong việc sử dụng câu tục ngữ “Tấc đất, tấc
vàng” ?
A. Phê phán hiện tượng lãng phí đất
B. Đề cao giá trị của đất ở một vùng đất được ưu đãi về thời tiết, địa hình nên dễ trồng trọt, làm
ăn.
C. Cổ vũ mọi người khai thác các nguồn lợi từ đất một cách bừa bãi
D. Kêu gọi mọi người hãy tiết kiệm và bảo vệ đất.
Câu 15: Theo em, các câu tục ngữ có cách nói “thứ nhất, thứ nhì …” được dùng để nhấn
mạnh thứ tự các yếu tố được coi là quan trọng đúng hay sai?
A. Đúng.     B. Sai
Câu 16: Dòng nào không phải là đặc điểm về hình thức của câu tục ngữ ?
A. Ngắn gọn.
B. Thường có vần, nhất là vần chân
C. Các vế thường đối xứng nhau cả về hình thức và nội dung
D. Lập luận chặt chẽ giàu hình ảnh.
 ——————————————————————————————– No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Alexandra 2 tuần 2021-11-22T03:45:43+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. 9C

  10A

  11D

  12D

  13B

  14C

  15A

  16D

 2. 9.C

  10.A

  11.D

  12.D

  13.B

  14.C

  15.A

  16.D

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )