Môn Văn Lớp: 7 Câu 7: Nêu ý nghĩa của trạng ngữ trong câu: “Gà mẹ từ trong chuồng kêu thất thanh, xòa cách nhảy tót ra ngoài.” A. Trạng ngữ chỉ thời gian B

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Câu 7: Nêu ý nghĩa của trạng ngữ trong câu: “Gà mẹ từ trong chuồng kêu thất thanh, xòa
cách nhảy tót ra ngoài.”
A. Trạng ngữ chỉ thời gian
B. Trạng ngữ chỉ nguyên nhân
C. Trạng ngữ chỉ mục đích
D. Trạng ngữ chỉ nơi chốn
Câu 8: Có thể phân loại trạng ngữ theo cơ sở nào?
A. Theo các nội dung mà chúng biểu thị
B. Theo vị trí của chúng trong câu
C. Theo thành phần chính nào mà chúng đứng trước hoặc sau
D. Theo mục đích nói của câu
Câu 9: Trạng ngữ có thể xuất hiện ở những vị trí nào trong câu ?
A. Đầu câu
B. Đầu câu, giữa câu hoặc cuối câu
C. Cuối câu
D. Giữa câu hoặc cuối câu
Câu 10: Trạng ngữ “Bằng ngòi bút trào phúng bậc thầy” trong câu “Bằng ngòi bút trào
phúng bậc thầy, Vũ Trọng Phụng đã lên án gay gắt cái xã hội tư sản thành thị đang đua
đòi lối sống văn minh rởm, hết sức lố lăng, đồi bại đương thời.” (Trần Hữu Tá) biểu thị điều
gì?
A. Cách thức diễn ra hành động được nói đến trong câu
B. Mục đích diễn ra hành động được nói đến trong câu
C. Nguyên nhân diễn ra hành động được nói đến trong câu
D. Nơi chốn diễn ra hành động được nói đến trong câu No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Kinsley 5 tháng 2021-12-01T04:41:51+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. 7D

  8A

  9B

  10A

  BẠN THAM KHẢO NHA!!!

 2. 7. D

  8. A

  9. B

  10. A

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )