Môn Văn Lớp: 7 Câu 16: Vuông vuông cửa đóng 2 đầu. 100 thằng chệt lần hồi chui ra. Thằng nào không mũ thì tha. Thằng nào có mũ đem ra đốt đầu. Là gì? Câu 1

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Câu 16: Vuông vuông cửa đóng 2 đầu. 100 thằng chệt lần hồi chui ra. Thằng nào không mũ thì tha. Thằng nào có mũ đem ra đốt đầu. Là gì?
Câu 18: Có đầu mà chẳng có đuôi. Có một khúc giữa cứng ruôi lại mềm. (Là cái gì?). No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Iris 5 tháng 2021-12-05T02:58:48+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Câu 16: Que diêm

  Câu 18: đòn gánh

 2.                 CÂU HỎI

  Câu 16: Vuông vuông cửa đóng 2 đầu. 100 thằng chệt lần hồi chui ra. Thằng nào không mũ thì tha. Thằng nào có mũ đem ra đốt đầu. Là gì?

  Câu 18: Có đầu mà chẳng có đuôi. Có một khúc giữa cứng ruôi lại mềm. (Là cái gì?).

                BÀI LÀM

  Câu 16 : Bao diêm 

  Câu 18 : Đòn gánh

     $ #team FA $

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )