Môn Văn Lớp: 7 Câu 1: Trạng ngữ là gì? * A. Là thành phần chính của câu B. Là thành phần phụ của câu C. Là biện pháp tu từ trong câu D. Là một trong số các

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Câu 1: Trạng ngữ là gì? *
A. Là thành phần chính của câu
B. Là thành phần phụ của câu
C. Là biện pháp tu từ trong câu
D. Là một trong số các từ loại của tiếng Việt.
Câu 2: Có thể phân loại trạng ngữ theo cơ sở nào? *
A. Theo các nội dung mà chúng biểu thị
B. Theo vị trí của chúng trong câu
C. Theo thành phần chính nào mà chúng đứng liền trước hoặc liền sau
D. Theo mục đích nói của câu
Câu 3: Trạng ngữ “Trên bốn chòi canh” trong câu “Trên bốn chòi canh, ngục tối cũng bắt đầu điểm vào cái quạnh quẽ của trời tối mịt, những tiếng kiểng và mõ đều đặn thưa thớt” (Nguyễn Tuân) biểu thị điều gì? *
A. Thời gian diễn ra hành động được nói đến trong câu
B. Mục đích của hành động được nói đến trong câu
C. Nơi chốn diễn ra hành động được nói đến trong câu
D. Nguyên nhân diễn ra hành động được nói đến trong câu No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Vivian 5 tháng 2021-12-05T04:55:42+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Câu 1: Trạng ngữ là gì? *
  A. Là thành phần chính của câu
  B. Là thành phần phụ của câu
  C. Là biện pháp tu từ trong câu
  D. Là một trong số các từ loại của tiếng Việt.
  Câu 2: Có thể phân loại trạng ngữ theo cơ sở nào? *
  A. Theo các nội dung mà chúng biểu thị
  B. Theo vị trí của chúng trong câu
  C. Theo thành phần chính nào mà chúng đứng liền trước hoặc liền sau
  D. Theo mục đích nói của câu
  Câu 3: Trạng ngữ “Trên bốn chòi canh” trong câu “Trên bốn chòi canh, ngục tối cũng bắt đầu điểm vào cái quạnh quẽ của trời tối mịt, những tiếng kiểng và mõ đều đặn thưa thớt” (Nguyễn Tuân) biểu thị điều gì? *
  A. Thời gian diễn ra hành động được nói đến trong câu
  B. Mục đích của hành động được nói đến trong câu
  C. Nơi chốn diễn ra hành động được nói đến trong câu
  D. Nguyên nhân diễn ra hành động được nói đến trong câu

 2. Câu 1: B (vì 1 câu k bắt buộc có trạng ngữ)

  Câu 2: A (trạng ngữ đc thêm vào câu để xác định thời gian, nguyên nhân, nơi chốn,…)

  Câu 3: C

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )