Môn Văn Lớp: 7 Câu 1: Tìm từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống trong câu sau? Cụm chủ – vị là cơ sở xây dựng một câu đơn có cấu tạo … thành phần chủ ngữ và

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Câu 1: Tìm từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống trong câu sau?
Cụm chủ – vị là cơ sở xây dựng một câu đơn có cấu tạo … thành phần chủ ngữ và vị ngữ.
A. một
B. hai
C. ba
D. nhiều
Câu 2: ‘Trung đội trưởng Bính khuôn mặt đầy đặn.’ Câu văn có dùng cụm C-V để mở rộng thành phần nào?
A. Chủ ngữ.     C. Phụ ngữ trong cụm danh từ.
B. Vị ngữ.     D. Phụ ngữ trong cụm động từ.
Câu 3: Trong các câu sau, câu nào không dùng cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ?
A. Mẹ về là một tin vui.
B. Mẹ tôi luôn dậy sớm.
C. Chúng tôi đã làm xong bài tập thầy giáo ra.
D. Tôi luôn nghĩ rằng bạn ấy rất tốt.
Câu 4: Cụm C – V được in đậm trong câu: “Con được bố tha thứ.” làm thành phần gì?
A. Chủ ngữ.
B. Vị ngữ.
C. Phụ ngữ trong cụm danh từ.
D. Phụ ngữ trong cụm động từ
Câu 5 : Các thành phần nào có thể dùng cụm chủ vị để mở rộng câu?
A. Chủ ngữ
B. Vị ngữ
C. Phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ.
D. Cả 3 ý trên.
Ảnh cũng đc
Mik vote 5* No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Ayla 2 tuần 2021-10-08T01:54:16+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Câu 1: Tìm từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống trong câu sau? Cụm chủ – vị là cơ sở xây dựng một câu đơn có cấu tạo … thành phần chủ ngữ và vị ngữ.

  A. một

  B. hai

  C. ba

  D. nhiều

  Câu 2: ‘Trung đội trưởng Bính khuôn mặt đầy đặn.’ Câu văn có dùng cụm C-V để mở rộng thành phần nào?

  A. Chủ ngữ.   

  C. Phụ ngữ trong cụm danh từ.

  B. Vị ngữ.   

  D. Phụ ngữ trong cụm động từ

  . Câu 3: Trong các câu sau, câu nào không dùng cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ?

  A. Mẹ về là một tin vui.

  B. Mẹ tôi luôn dậy sớm.

  C. Chúng tôi đã làm xong bài tập thầy giáo ra.

  D. Tôi luôn nghĩ rằng bạn ấy rất tốt.

  Câu 4: Cụm C – V được in đậm trong câu: “Con được bố tha thứ.” làm thành phần gì?

  A. Chủ ngữ.

  B. Vị ngữ.

  C. Phụ ngữ trong cụm danh từ.

  D. Phụ ngữ trong cụm động từ

  Câu 5 : Các thành phần nào có thể dùng cụm chủ vị để mở rộng câu?

  A. Chủ ngữ

  B. Vị ngữ

  C. Phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ.

  D. Cả 3 ý trên.

 2. Câu 1 : D. nhiều

  Câu 2 : B. Vị ngữ

  Câu 3 : B. Mẹ tôi luôn dậy sớm

  Câu 4 : B. Vị ngữ

  Câu5 : D. Cả 3 ý trên

  HỌC TỐT NHÉ !!!!

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )