Môn Văn Lớp: 7 Câu 1: Nhận xét nào sau đây không đúng với câu tục ngữ? A. Là một thể loại văn học dân gian. B. Là những câu nói ngắn gọn, ổn định, có nhịp

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Câu 1: Nhận xét nào sau đây không đúng với câu tục ngữ?
A. Là một thể loại văn học dân gian.
B. Là những câu nói ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh
C. Là kho tàng của nhân dân về mọi mặt.
D. Là những câu nói giãi bày đời sống tình cảm phong phú của nhân dân.
Câu 2: Câu nào sau đây là câu tục ngữ?
A. Đói cho sạch, rách cho thơm.
B. Đói cơm rách áo.
C. No cơm ấm áo.
D. Khố rách áo ôm.
Câu 3: Nội dung hai câu tục ngữ “ Không thầy đố mày làm nên” và “Học thầy không tày học bạn” có mối quan hệ với nhau như thế nào?
A. Hoàn toàn giống nhau.
B. Gần giống nhau.
C. Hoàn toàn trái ngược nhau
D. Bổ sung ý nghĩa cho nhau.
Câu 4: Trong những câu tục ngữ sâu đây, câu nào có ý nghĩa trái ngược với câu còn lại?
A. Uống nước nhớ nguồn.
B. Ăn cháo đá bát.
C. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
D. Uống nước nhớ người đào giếng.
Câu 5: Câu nào sau đây không phải là tục ngữ ?
A. Khoai đất lạ, mạ đất quen.
B. Chớp đông nhay nháy gà gáy thì mưa.
C. Một nắng hai sương.
D. Thứ nhất cày ải, thứ nhì vãi phân.
Câu 6: Câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” dùng cách diễn đạt bằng biện pháp tu từ:
A. So sánh
B. Ẩn dụ
C. Chơi chữ
D. Nhân hoá
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
5 tháng 2021-11-18T22:52:06+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. aihong
  0

  Câu 1:D

  Câu 2:A

  Câu 3:D

  Câu 4:B

  Câu 5:C

  Câu 6:B

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )