Môn Văn Lớp: 7 bố cục và yêu cầu từng phần của bài văn chứng minh bố cục và yêu cầu từng phần của bài văn giải thích thế nào là nghị luận giải thích giúp m

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: bố cục và yêu cầu từng phần của bài văn chứng minh
bố cục và yêu cầu từng phần của bài văn giải thích
thế nào là nghị luận giải thích
giúp mk nha No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Audrey 2 ngày 2021-11-24T08:01:37+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. *Bố cục bài văn chứng minh có 3 phần:

  Mờ bài: Giới thiệu về truyền thống quý báu của dân tộc ta, đó là tinh thần yêu nước.

  Thân bài: Tác giả chứng minh tinh thần yêu nước qua các thời kì:

                   -Lịch sử kháng chiến qua các thời đại: (tiêu biểu là Bà Trưng, Bà Triệu…), chúng ta phải                        ghi  nhớ công ơn của các vị anh hùng ấy.

                    _Tinh thần yêu nước trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Đồng bào ta ngày nay cũng                          rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước (từ các cụ già đén các cháu nhi đồng, từ các                            kiều bào đến những đồng bào ở vùng bi tạm chiến, từ nhân dân miền ngược đến miền                      xuôi…) ==> tất cả đều giống nhau bởi cùng có lòng yêu nước nồng nàn.

  Kết bài: Tác giả nêu lên bổn phận của mọi người là phải làm cho tinh thần yêu nước được thế hiện bằng các việc làm thiết thực (như giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo) đề  tất cả mọi người thực hành yêu nước, góp phần vào công cuộc kháng chiến.

  Bố cục bài văn nghị luận có 3 phần:

  – Mở bài : Nêu vấn đề có ý nghĩa đối với đời sống xã hội (luận điểm xuất phát, tổng quát). 

  – Thân bài : Trình bày nội dung chủ yếu của bài (có thể có nhiều đoạn nhỏ, mỗi đoạn có một luận điểm phụ). 

  – Kết bài : Nếu kết luận nhằm khẳng định tư tưởng, thái độ, quan điểm của bài. 

  • Để xác lập luận điểm trong từng phần và mối quan hệ giữa các phần, người ta có thể sử dụng các phương pháp lập luận khác nhau như suy luận nhân quả, suy luận tương đồng…

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )