Môn Văn Lớp: 7 Báo cáo về tình hình trồng cây của lóp em trong dịp Tết trồng cây đầu năm

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Báo cáo về tình hình trồng cây của lóp em trong dịp Tết trồng cây đầu năm No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Mary 6 tháng 2021-10-11T18:27:41+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1.  Kết quả thực hiện.

  Sau khi phát động phong trào Tết trồng cây đã được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ giáo viên, và học sinh.

  Chăm sóc tốt được 12 bồn hoa và nhiều chậu hoa hiện đã có trong nhà trường.

  Trồng và bổ sung hệ sinh thái cây bóng mát trước sân thư viện..

  Trồng mới được 35 chậu cảnh trong khuôn viên nhà trường làm cho khung cảnh sư phạm nhà trường luôn xanh- sạch- đẹp.

  Trên đây là Báo cáo Kết quả phát động tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân năm nay năm 2021 của trường THCS xx

 2.                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                         Độc lập-tự do-hạnh phúc

                                                                            ……, ngày 14 tháng 5 năm 2021

       BẢN BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRỒNG CÂY CỦA LỚP…. TRONG DỊP TẾT ĐẦU NĂM

  Kính gửi ban giám hiệu nhà trường!

  Em là….. đại diện cho lớp….. gửi tới nhà trường bản báo cáo về tình hình trồng cây của lóp em trong dịp Tết trồng cây đầu năm.

  Hưởng ứng phong trào trồng cây trong dịp Tết vừa qua vì một môi trường xanh-sạch-đẹp. Lớp…. đã tiến hành trồng cây và đạt được nhiều kết quả tốt, cụ thể là:

  1. Chăm sóc, tưới nước và bón phân được hơn 5 bồn hoa cho nhà trường

  2. Trang trí thêm nhiều cây xanh xung quanh các hành lang tạo nên sức hút và cảnh đẹp cho các lớp.

  3.Trồng và bổ xung thêm nhiều cây ở gần khu nhà đa năng để làm bóng mát.

  Trên đây là bản báo cáo kết quả trồng cây của lớp…. trân trọng gửi tới nhà trường.

                                                                                                           Người viết

                                                                                                                Tên

                                                                                                            Họ và tên

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )