Môn Văn Lớp: 7 Bản thân em đã làm gì để thể hiện lòng yêu nước. Hãy trình bày bằng 1 đoạn văn ngắn (khoảng 4-5 câu) Mik đg cần gấp mai th

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Bản thân em đã làm gì để thể hiện lòng yêu nước. Hãy trình bày bằng 1 đoạn văn ngắn (khoảng 4-5 câu)
Mik đg cần gấp mai thi r No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Clara 1 tuần 2021-11-20T16:46:52+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1.  bản thân em phải học tập tốt để sau này xây dựng đất nước .Không chỉ có thế em còn phải tuân theo các quy định ,quy luật và thực hiện  điều Bác Hồ dạy đẻ nâng cao đạo đức của đất nước

  2. Tinh thần yêu nước đã được thể hiện từ người già đến trẻ nhỏ, ai ai cũng mang trong mình tinh thần yêu nước nồng nàn. Là một học sinh, em cũng mang trong mình tinh thần yêu nước, và được thể hiện không những trong xuy nghĩ mà còn qua các hành động cụ thể. Trẻ em là măng non của đất nước, tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ, hành động thiết thực nhất của chúng ta bây giờ là phải học để đưa Việt Nam ra sánh vai với cường quốc 5 châu, để cho danh tiếng nước nhà mãi lừng lẫy như tổ tiên ta ngày xưa. Là một học sinh, chúng ta cũng cần phải phát huy những truyền thống cao đẹp của dân tộc, giữ gìn và phải phát huy cho truyền thống đó được vững bền. Một việc làm nhỏ, nhưng ý nghĩa to lớn, mỗi một học sinh đều có một tình yêu nước nồng nàn, tình yêu mãnh liệt với Đảng và nhà nước. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phát huy hết những gì mình có thể và giữ gìn bản sắc dân tộc để giúp Việt Nam trở thành cường quốc trên thế giới.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )