Môn Văn Lớp: 7 Bài văn quả trứng vàng của Tạ Duy Anh ( Từ một buổi sáng-. biến thành chú gà con 1:Đoạn trích trên sử dụng biện pháp nghệ thuật nào 2:T

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Bài văn quả trứng vàng của Tạ Duy Anh ( Từ một buổi sáng….. biến thành chú gà con
1:Đoạn trích trên sử dụng biện pháp nghệ thuật nào
2:Tìm phương tiện liên kết trong đoạn trích trên
3: để đoạn văn liên kết đc với nhau cần có những điều kiện nào
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Ivy 2 tháng 2022-03-02T00:28:40+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. 1. Tự sự

  2. Phương tiện liên kết: Phép nối (nhưng); Phép thế (Tú Minh – cậu);

  3. Điều kiện: đoạn văn cần nói về cùng chủ đề; các câu trong đoạn phải phục vụ chủ đề chung đó

 2. 1: Đoạn trích trên sử dụng biện pháp nghệ thuật :

  – so sánh “như thể”

  – nhân hóa “con chuột gian manh”

  2: Tìm phương tiện liên kết trong đoạn trích trên:

  – Sử dụng từ ngữ liên kết: “thoạt đầu”, “nhưng”,

  – Phép lặp: “quả trứng”

  3: Để đoạn văn liên kết đc với nhau cần có những điều kiện: Một đoạn văn được xem là có tính liên kết tức là phải đảm bảo sự nối kết chặt chẽ giữa các câu trên cả hai phương diện nội dung ý nghĩa và hình thức ngôn ngữ. Hai phương diện liên kết này không thể tách rời nhau.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )