Môn Văn Lớp: 7 Bài thơ “Sông Núi Nước Nam ” thường được gọi là gì ? Vì sao lại gọi như vậy.

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Bài thơ “Sông Núi Nước Nam ” thường được gọi là gì ? Vì sao lại gọi như vậy. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Quinn 2 tháng 2022-02-14T21:05:05+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Bài thơ “Sông Núi Nước Nam ” thường được gọi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên ở nước Vn

  Gọi như vậy là vì 

  +, Khẳng định chủ quyền dân tộc

  +,Nêu lên ý chí quyết tâm bảo vệ đất nước trước mọi kẻ thù

  Hết cho xin hay nhất nha

 2. Bài thơ” Sông núi nước Nam” thường được gọi là Bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc ta vì nó khẳng định chủ quyền về lãnh thổ của đất nước và nêu cao ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó trước mọi kẻ thù.

  Xin câu trả lời hay nhất!!!

  @minhchau2007vip

  @ara boss ris

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )