Môn Văn Lớp: 7 Bài 9: Thêm các quan hệ thích hợp để hoàn chỉnh các câu sau đây: a/ Tuy miệng nói như vậy bụng ông cũng rối bời lên. b/ Người nông dân ngày

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Bài 9: Thêm các quan hệ thích hợp để hoàn chỉnh các câu sau đây:
a/ Tuy miệng nói như vậy bụng ông cũng rối bời lên.
b/ Người nông dân ngày xưa phải làm cày chìa vôi, ngày nay đã có máy móc thay thế.
c/ Đằng xa vẳng lại tiếng cười các em học sinh đi học về. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Mackenzie 2 tuần 2021-09-12T16:08:57+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. a/ Tuy miệng nói như vậy bụng ông cũng rối bời lên.

  ⇒ Tuy miệng nói như vậy nhưng bụng ông cũng rối bời lên.

  ⇒ Cặp quan hệ từ : Tuy – nhưng.

  b/ Người nông dân ngày xưa phải làm cày chìa vôi, ngày nay đã có máy móc thay thế.

  ⇒ Nếu người nông dân ngày xưa phải làm cày chìa vôi, thì ngày nay đã có máy móc thay thế.

  ⇒ Cặp quan hệ từ : Nếu – thì.

  c/ Đằng xa vẳng lại tiếng cười các em học sinh đi học về.

  ⇒ Đằng xa vẳng lại tiếng cười của các em học sinh đi học về.

  ⇒ Quan hệ từ : của

  Học tốt ^.^

 2. Thêm như sau:

  a) Tuy miệng nói như vậy nhưng bụng ông cũng rối bời lên

  b) Người nông dân ngày xưa phải làm cày chìa vôi còn ngày nay đã có máy móc thay thế

  c) Đằng xa vẳng lại tiếng cười của các em học sinh đi học về

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )