Môn Văn Lớp: 7 Bài 5: Các từ “châu” dưới đây có phải là từ đồng âm không? Vì sao? a. Châu chấu đá xe. b. Châu Âu mùa này tuyết đang rơi

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Bài 5: Các từ “châu” dưới đây có phải là từ đồng âm không? Vì sao?
          a. Châu chấu đá xe.
          b. Châu Âu mùa này tuyết đang rơi.
          c. Châu Do đẹp trai sánh với Tiểu Kiều.
Bài 6: Giải thích nghĩa của từ “chân” trong các ví dụ sau và cho biết chúng có phải
là từ đồng âm không?
       a. Cái ghế này chân bị gãy rồi.
       b. Các vận động viên đang tập trung dưới chân núi.
     c. Nam đá bóng nên bị đau chân.  
Bài 7: Tìm câu rút gọn trong những đoạn trích sau và cho biết thành phần nào bị rút
gọn. Hãy khôi phục thành phần bị rút gọn đó
a, Mẹ ơi! Con khổ quá mẹ ơi! Sao mẹ đi lâu thế? Mãi không về!
b, Mẹ không lo, nhưng vẫn không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là dường như vang bên tai
tiếng đọc bài trầm bổng …
c, – Những ai ngồi đấy?
Ông Lí cựu với ông Chánh hội
d, Tháng hai trồng cà, tháng ba trồng đỗ. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Iris 2 tháng 2022-03-04T13:22:56+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  0
  2022-03-04T13:24:46+00:00

  B5

  a. Từ”châu” này là tên của 1 động vật(châu chấu)

  → Từ”châu” ở câu a là từ đồng âm

  b. Từ”châu” này là tên của một lục địa(Châu Âu)

  → Từ”châu” ở câu b là từ đồng âm

  c. Từ”châu” ở câu b không có từ đồng âm

  → Từ”châu” ở câu c không là từ đồng âm

  Các từ”châu” ở câu a và b là từ đồng âm nhưng khác nghĩa.

  B6

  a ) Cái ghế này chân bị gãy rồi : Phần dưới của vật , dùng để đỡ các bộ phận khác .

   b ) Các vận động viên đang tập trung dưới chân  núi : Phần dưới cùng của vật, tiếp giáp và bám chặt vào mặt nền

   c ) Nam đã bóng nên bị đau chân : Bộ phận dưới cùng của cơ thể người hay động vật, dùng để đi, đứng, chạy, nhảy, …

     + Các từ trên không phải từ đồng âm mà là từ nhiều nghĩa .

   Nét nghĩa chung : đều là phần dưới dùng của sự vật , dùng để đỡ các bộ phận khác hoặc giữ thăng bằng ( hay  hoạt động di chuyển . )

  B7

  a) mãi không về

  được rút gọn thành phần chủ ngữ

  khôi phục: sao mẹ đi mãi không về hả mẹ

  b) tuần sau

  được rút gọn thành phần chủ ngữ

  khôi phục: tớ đi vào tuần sau

  c) ông lí cựu và ông chánh hội

  được rút gọn thành phần vị ngữ

  khôi phục: gồm ông lí cựu và ông chánh hội

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )