Môn Văn Lớp: 7 Bài 12. Trong hai cách diễn đạt sau, cách nào là đúng ? Tại sao ? a) Em tôi thông minh và lười. b) Em tôi thông minh như

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Bài 12. Trong hai cách diễn đạt sau, cách nào là đúng ? Tại sao ?
a) Em tôi thông minh và lười.
b) Em tôi thông minh nhưng lười No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Charlie 2 tuần 2021-09-12T15:44:52+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. B là cách biểu đạt đúng vì đây là quan hệ đối nghịch giữa thông minh và lười, từ đó ta dùng quan hệ từ “nhưng”

  2. Trong hai cách diễn đạt sau, cách nào là đúng ? Tại sao ?

    a) Em tôi thông minh và lười.

    b) Em tôi thông minh nhưng lười

    -> Cách b) đúng vì 1 vế nói tính tích cực là “thông minh” còn 1 vế nói tính tiêu cực là “lười”, hai cái trái ngược nên phải dùng chữ “nhưng” ở giữa

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )