Môn Văn Lớp: 7 Bài 11. Tìm các lỗi sai về quan hệ từ trong các câu sau. Hãy chữa lại các câu đó cho đúng. a) Bằng trí tuệ sắc bén, thông minh của

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Bài 11. Tìm các lỗi sai về quan hệ từ trong các câu sau. Hãy chữa lại các câu đó cho đúng.
a) Bằng trí tuệ sắc bén, thông minh của người lao động không những đấu tranh trực tiếp mà còn đấu tranh gián tiếp chống chế độ phong kiến.
b) Với nghệ thuật so sánh của tác giả đã làm nổi bật sự hi sinh to lớn của những người mẹ Việt Nam.
c) Bằng hình tượng Từ Hải đã nói lên phong trào nông dân khởi nghĩa.
d) Qua “Truyện Kiều” kể lại cuộc đời đau khổ của người con gái có tài sắc.
đ) Qua hoạt động thực tiễn nên ta rút ra được những bài học quý báu. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Jade 2 tuần 2021-09-12T16:00:02+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. a) Lỗi sai: Bằng trí tuệ sắc bén, thông minh của người lao động không những đấu tranh trực tiếp mà còn đấu tranh gián tiếp chống chế độ phong kiến.

    * Sửa lại: Bằng trí tuệ sắc bén, thông minh, người lao động không những đấu tranh trực tiếp mà còn đấu tranh gián tiếp chống chế độ phong kiến.

  b) Lỗi sai: Với nghệ thuật so sánh của tác giả đã làm nổi bật sự hi sinh to lớn của những người mẹ Việt Nam.

     * Sửa lại: Bằng nghệ thuật so sánh, tác giả đã làm nổi bật sự hi sinh to lớn của những người mẹ Việt Nam. 

  c) Lỗi sai: Bằng hình tượng Từ Hải đã nói lên phong trào nông dân khởi nghĩa.

    * Sửa lại: Hình tượng Từ Hải đã nói lên phong trào nông dân khởi nghĩa. 

  d) Lỗi sai: Qua “Truyện Kiều” kể lại cuộc đời đau khổ của người con gái có tài sắc.

    * Sửa lại: “Truyện Kiều” kể lại cuộc đời đau khổ của người con gái có tài sắc.

  e) Lỗi sai: Qua hoạt động thực tiễn nên ta rút ra được những bài học quý báu.

     * Sửa lại: Qua bài học thực tiễn, ta đã rút ra được những bài học quý báu. 

              (Bạn tham khảo ạ)

 2. a)$\text{Sửa:}$ Bằng trí tuệ sắc bén, thông minh người lao động không những đấu tranh trực tiếp mà còn đấu tranh gián tiếp chống chế độ phong kiến.(Lỗi sai:thông minh của người lao động)

  b)$\text{Sửa:}$ Bằng nghệ thuật so sánh tác giả đã làm nổi bật sự hi sinh to lớn của những người mẹ Việt Nam.(Lỗi sai:Với nghệ thuật so sánh của tác giả)

  c)$\text{Sửa:}$ Hình tượng Từ Hải đã nói lên phong trào nông dân khởi nghĩa.(Lỗi sai:Bằng)

  d)$\text{Sửa:}$ “Truyện Kiều” kể lại cuộc đời đau khổ của người con gái có tài sắc.(Lỗi sai:Qua)

  đ)$\text{Sửa:}$ Qua bài học thực tiễn nên ta rút ra được những bài học quý báu.(Lỗi sai:hoạt động)

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )