Môn Văn Lớp: 7 Bài 1: Trong những câu sau đây, câu nào là câu bị động, câu nào không phải là câu bị động? Tại sao? a. Nam được đi đá bóng b. Nam được mẹ ch

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Bài 1: Trong những câu sau đây, câu nào là câu bị động, câu nào không phải là câu bị động? Tại sao?
a. Nam được đi đá bóng
b. Nam được mẹ cho phép đi đá bóng.
c. Nó bị ngã
d. Nó bị đẩy ngã No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Lydia 2 tuần 2021-10-14T00:59:20+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Bài 1: Trong những câu sau đây, câu nào là câu bị động, câu nào không phải là câu bị động? Tại sao?

  a. Nam được đi đá bóng. 

  b. Nam được mẹ cho phép đi đá bóng.

  c. Nó bị ngã.

  d. Nó bị đẩy ngã. 

  → Câu bị động: – Nó bị đẩy ngã. 

                             – Nam được mẹ cho phép đi đá bóng. 

 2. a. Nam được đi đá bóng.

  – “Nam được” có nghĩa là “Nam đã được”, không có ai cho phép hay làm gì để “Nam được đi đá bóng”, đây là ý muốn của Nam.

  ⇒ Câu này không phải là câu bị động mà là câu chủ động.

  b. Nam được mẹ cho phép đi đá bóng.

  – “Mẹ” đã cho Nam đi đá bóng vì Nam xin mẹ đi đá bóng, đây là câu bị động vì có sự cho phép của “Mẹ Nam” và mẹ đồng ý mới được đi.

  ⇒ Câu này là câu bị động.

  c. Nó bị ngã.

  – Câu này có chữ “bị” có hai loại, 1 là chủ động, 2 là bị động, và từ “bị” ở đây thuộc câu chủ động. Vì không ai làm “nó” ngã mà tự “nó” ngã. 

  ⇒ Câu này không phải là câu bị động mà là câu chủ động.

  d. Nó bị đẩy ngã.

  – Câu này có chữ “bị”, nhưng thuộc loại bị động, vì có từ “đẩy” bổ sung cho từ “bị”, “đẩy” là một người khác đụng chạm mạnh với người hoặc người với sự vật. “Đẩy ngã” là có một bạn đẩy “nó” bị ngã.

  ⇒ Câu này là câu bị động.

  Từ các giải thích trên, ta kết luận câu a và c không phải là câu bị động.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )