Môn Văn Lớp: 7 Bài 1: Nối cột A với cột B: (1)cho, để, mà, để cho. (a)ý nghĩa chỉ vị trí (2)do, vì, tại, bởi. (

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Bài 1: Nối cột A với cột B:
(1)cho, để, mà, để cho. (a)ý nghĩa chỉ vị trí
(2)do, vì, tại, bởi. (b) ý nghĩa chỉ mục đích
(3) ở, tại, ở tại. (c) quan hệ nhân quả
(4)vì, bởi, tại, do….nên/ cho nên
(5)tuy/dù/mặc dù… nhưng. (d) nhượng bộ hay đối lập
(6)với, bằng. (e) chỉ nguyên nhân
(f) chỉ cách thức, phương tiện
Bài 2: Trong các câu sau đây,từ có trong ngoặc nào là quan hệ từ? Nêu ý nghĩa của quan hệ từ đó
a/ Lịch sử (cho) ta nhiều bài học quý.
b/ Việc gì có lợi (cho) dân thì ta làm.
c/ Nó với Nam là anh em cùng cha khác mẹ.
d/ Điều tâm sự này tôi biết nói cùng ai.
e/ Cuốn sách (để) trên bàn.
g/ Tôi nói điều này (để) anh suy nghĩ.
h/ Ông tôi suốt đời (ở) nông thôn.
i/ Hội nghị họp (ở) Hà Nội.
k/ Hội nghị bàn (về) vấn đề nông nghiệp.
l/ Đại biểu các tỉnh (về) Hà Nội dự hội nghị.
Mấy bạn đừng hỏi mấy từ trong ngoặc nha tại mấy từ đó đáng lẽ được gạch chân mà mình không biết đặt dấu gạch chân thế nào nên mình để nó trong ngoặc.
Giúp mình với nha, cảm ơn các bạn nhiều.???????? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Alice 1 tháng 2022-03-25T15:36:41+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Bài 1:

  (1) – (b)

  (2) – (e) 

  (3) – (a)

  (4) – (c) 

  (5) – (d)

  (6) – (f)

  Bài 2:

  a/ Không phải quan hệ từ. Đây là động từ.

  b/ Là quan hệ từ chỉ mục đích

  c/ và d/ gạch chân chỗ nào bạn ơi?

  e/ Không phải quan hệ từ. Đây là động từ

  g/ Không phải quan hệ từ. Đây là động từ.

  h/ Là quan hệ từ chỉ vị trí

  i/ Là quan hệ từ chỉ vị trí

  k/ Là quan hệ từ chỉ cách thức

  l/ Không phải quan hệ từ. Đây là động từ.

 2. Bài 1 : 

  (1) – b

  (2)-e

  (3)-a

  (4)- c

  (5)- d

  (6) – f

  Bài 2 :

  b/ Việc gì có lợi (cho) dân thì ta làm.

  =>chỉ mục đích .

  d/ Điều tâm sự này tôi biết nói (cùng) ai.

  => Chỉ nguyên nhân

  g/ Tôi nói điều này (để) anh suy nghĩ.

  => Chỉ mục đích

  h/ Ông tôi suốt đời (ở) nông thôn.

  => Vị trí

  i/ Hội nghị họp (ở) Hà Nội

  => Vị trí

  k/ Hội nghị bàn (về) vấn đề nông nghiệp.

  => Mục đích

  #Study well

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )