Môn Văn Lớp: 7 Bài 1 : Hãy xác định thành phần trạng ngữ và nêu tác dụng của trạng ngữ trong mỗi câu sau : a, trong lớp, một số bạn chưa tích cực học tập.

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Bài 1 : Hãy xác định thành phần trạng ngữ và nêu tác dụng của trạng ngữ trong mỗi câu sau :
a, trong lớp, một số bạn chưa tích cực học tập.
b, vì lười biếng nên tôi bị điểm kém môn Toán.
c, để có kết quả tốt, chúng ta phải tích cực học tập.
d, vào đêm trước ngày khai trường, tôi rất hồi hộp.
e, thỉnh thoảng, tôi lại về thăm quê ngoại .
g, trước cổng trường , từng tốp các em nhỏ tíu tít ra về.
h, cô bé dậy thật sớm thổi giúp mẹ nồi cơm vì muốn mẹ đỡ vất vả .
i, để xứng đáng là cháu ngoan bác hồ, chúng ta phải học tập rèn luyện thật tốt.
k , với giọng nói từ tốn bà kể em nghe về tuổi thơ của bà.
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Sadie 5 tháng 2021-12-01T01:53:31+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. a, trong lớp/, một số bạn /chưa tích cực học tập.

      TN                 CN            VN

  b, vì lười biếng nên/ i/  bị điểm kém môn Toán.

         TN                    CN               VN

  c, để có kết quả tốt,/ chúng ta/ phải tích cực học tập.

                     TN           CN                 VN

  d, vào đêm trước ngày khai trường, /tôi /rất hồi hộp.

             TN                                          CN    VN

  e, thỉnh thoảng,/ tôi/ lại về thăm quê ngoại

         TN              CN                VN

  g, trước cổng trường/ , từng tốp các em nhỏ /tíu tít ra về.

       TN                               CN                           VN

  h, cô bé /dậy thật sớm thổi giúp mẹ nồi cơm vì muốn mẹ đỡ vất vả

     CN                                           VN

  i, để xứng đáng là cháu ngoan bác hồ,/ chúng ta /phải học tập rèn luyện thật tốt.

         TN                                                       CN                   VN

  k , với giọng nói từ tốn/ bà/ kể em nghe về tuổi thơ của bà.

               TN                     CN             VN

 2. 1)

  a, trong lớp, một số bạn chưa tích cực học tập.

  => Trạng ngữ: trong lớp 

  => Chỉ nơi chốn

  b, vì lười biếng nên tôi bị điểm kém môn Toán.

  => trạng ngữ: vì lười biếng

  => Chỉ nguyên nhân

  c, để có kết quả tốt, chúng ta phải tích cực học tập.

  => Trạng ngữ: để có kết quả tốt

  => Chỉ mục đích

  d, vào đêm trước ngày khai trường, tôi rất hồi hộp.

  => Trạng ngữ: vào đêm trước ngày khai trường

  => Chỉ thời gian

  e, thỉnh thoảng, tôi lại về thăm quê ngoại .

  => trạng ngữ: thỉnh thoảng

  => Chỉ tần suất của sự việc

  g, trước cổng trường , từng tốp các em nhỏ tíu tít ra về.

  => Trạng ngữ: trước cổng trường

  => Chỉ nơi chốn

  h, cô bé dậy thật sớm thổi giúp mẹ nấu cơm vì muốn mẹ đỡ vất vả .

  => Trạng ngữ: cô bé dậy thật sớm thổi giúp mẹ nấu cơm

  => Chỉ nguyên nhân

  i, để xứng đáng là cháu ngoan bác hồ, chúng ta phải học tập rèn luyện thật tốt.

  => Trạng ngữ: để xứng đáng là cháu ngoan bác hồ

  => Chỉ mục đich

  k , với giọng nói từ tốn bà kể em nghe về tuổi thơ của bà.

  => Trạng ngữ: với giọng nói từ tốn

  => Chỉ cách thức

  BẠN THAM KHẢO NHA!!!

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )