Môn Văn Lớp: 7 bài 1 Xác định và gọi tên các trạng ngữ trong các đoạn văn sau ”từ đây,như đã tì đúng đường về,sông Hương vui tươi hẳn lên giữa nhưng bãi x

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: bài 1 Xác định và gọi tên các trạng ngữ trong các đoạn văn sau
”từ đây,như đã tì đúng đường về,sông Hương vui tươi hẳn lên giữa nhưng bãi xanh biếc của vùng ngoai ô Kim long,kéo một nét thẳng thực yên tâm theo hướng tây nam-đông bắc,phía đó nơi cuối đường nó đã tìm thấy chiếc cầu trắng của thành phố in ngần trên nền trời ,nhỏ nhắn như những vầng trăng non No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Madeline 4 tháng 2022-01-06T22:01:46+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. trạng ngữ 1: từ đây , như đã tìm đúng đường về – trạng ngữ chỉ thời gian, nguyên nhân                         trạng ngữ 2:phía đó nơi cuối đường – trạng ngữ chỉ địa điểm , nơi chốn

  2. Trạng ngữ:

    +Từ đây: trạng ngữ chỉ thời gian

    +Nơi cuối cùng : trạng ngữ chỉ địa điểm, nơi chốn

    +trên nền trời : trạng ngữ chỉ địa điểm, nơi chốn

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )