Môn Văn Lớp: 7 Bác Hồ đã từng khẳng định: “Đoàn kết,đoàn kết,đại đoàn kết/Thành công,thành công,đại thành công Dựa vào thực tế của dân tộc ta,chứng minh nộ

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Bác Hồ đã từng khẳng định:
“Đoàn kết,đoàn kết,đại đoàn kết/Thành công,thành công,đại thành công
Dựa vào thực tế của dân tộc ta,chứng minh nội dung câu nói trên
+ xác định yêu cầu của đề văn
+tìm các luận điểm chính của bài văn
+lập dàn bài viết hoàn chỉnh từ phần mở bài đến phần kết bài No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Skylar 28 phút 2021-11-26T11:55:18+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. – Yêu cầu chứng minh câu nói của bác Hồ dựa vào thực tế dân tộc
    – Luận điểm 1 : Đấu tranh nhằm xóa bỏ nỗi nhục mất nước cũng như nỗi nhục nghèo nàn và lạc hậu ở Việt Nam, Hồ Chí Minh hiểu cần phải thức tỉnh mọi người trên cơ sở đại đoàn kết, tập hợp họ thành một khối thống nhất để dựng nước và giữ nước.
    Luận điểm 2: Rõ ràng là, tư tưởng về đoàn kết của Hồ Chí Minh một khi trở thành chiến lược của cách mạng Việt Nam đã tạo nên một sức mạnh vô địch để dân tộc ta “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng
    – Dựa vào 2 luận điểm bạn triển khai luận cứ ra nhé

  2. Đấu tranh nhằm xóa bỏ nỗi nhục mất nước cũng như nỗi nhục nghèo nàn và lạc hậu ở Việt Nam, Hồ Chí Minh hiểu cần phải thức tỉnh mọi người trên cơ sở đại đoàn kết, tập hợp họ thành một khối thống nhất để dựng nước và giữ nước.
     Rõ ràng là, tư tưởng về đoàn kết của Hồ Chí Minh một khi trở thành chiến lược của cách mạng Việt Nam đã tạo nên một sức mạnh vô địch để dân tộc ta “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )