Môn Văn Lớp: 7 b) viết một đoạn văn khoảng 7 câu nói về “vì sao chúng ta phải có tinh thần tương thân tương ái”

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: b) viết một đoạn văn khoảng 7 câu nói về “vì sao chúng ta phải có tinh thần tương thân tương ái” No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Genesis 5 tháng 2021-11-30T22:05:41+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Đoàn kết, tương thân tương ái vốn là một truyền thống tốt đẹp đáng tự hào của dân tộc ta. Trong đời sống xã hội, hoàn cảnh con người dễ thay đổi thất thường, khi thành công khi thất bại, khi giàu có khi nghèo khổ thì tinh thần tương thân tương ái giúp cho xã hội tránh được mầm mống chia rẽ xung đột, xây dựng được tình đoàn kết, tương trợ. Điều đó cho thấy, lòng nhân ái chính là một phẩm chất tốt đẹp mà mỗi cá nhân cần phải có để lấy đó làm nền tảng xây dựng nên một xã hội bình đẳng, thân ái, hòa bình, ổn định. Chính nhờ sự đoàn kết keo sơn, tinh thần tương thân tương ái sâu sắc nên trải qua bao cuộc chiến tranh xâm lược, nhân dân ta vẫn bảo vệ được nền độc lập, bảo vệ được sự sống còn, vững mạnh của đất nước cho đến ngày nay. Tóm lại, tình yêu thương, đùm bọc nhau là một truyền thống tốt đẹp về đạo lí làm người của dân tộc ta đã được giữ vững và phát huy qua nhiều thế hệ, giai đoạn lịch sử của đất nước. Ngày nay, mỗi người chúng ta phải có ý thức đoàn kết tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau trong sinh hoạt, học tập để truyền thống ấy được kế thừa và phát huy mạnh mẽ hơn nữa.

    họctốt*****

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )