Môn Văn Lớp: 7 …Ấy, trong khi quan lớn ù to như thế, thì khắp mọi nơi miền đó, nước trào lênh láng, xóay thành vực sâu, nhà cửa trôi băng, lúa má ngập hế

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: …Ấy, trong khi quan lớn ù to như thế, thì khắp mọi nơi miền đó, nước trào lênh láng, xóay thành vực sâu, nhà cửa trôi băng, lúa má ngập hết, kẻ sống không chỗ ở, kẻ chết không nơi chôn, lênh đênh mặt nước, chiếc bóng bơ vơ, tình cảnh thảm sầu, kể sao cho xiết!
Chỉ ra cụm C – V trong câu và chỉ rõ cụm C – V làm thành phần gì No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
1 năm 2022-04-15T07:22:24+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Các cụm C – V trong câu: 

  – Quan lớn / ù to như thế: Thành phần trạng ngữ. 

  – + Nước / trào lênh láng, xoáy thành vực sâu

  + Nhà cửa / trôi băng

  + Lúa má / ngập hết

  + kẻ sống không chỗ ở

  kẻ chết không nơi chôn, lênh đênh mặt nước,

  chiếc bóng bơ vơ,

  tình cảnh thảm sầu, kể sao cho xiết: làm thành phần vị ngữ.

 2. ⇒Là thành phần  : Trạng ngữ. 

  →Quan lớn / ù to như thế 

  →Nước / trào lênh láng, xoáy thành vực sâu

  →Nhà cửa / trôi băng

  →Lúa má / ngập hết

  →Kẻ sống / không chỗ ở

  →Kẻ chết / không nơi chôn, lênh đênh mặt nước

  →Chiếc bóng bơ vơ

  →Tình cảnh thảm sầu, kể sao cho xiết: làm thành phần vị ngữ

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )