Môn Văn Lớp: 7 xác định trạng ngữ và phân loại chúng : ” khi tiến bước vào tương lai, bạn làm Sao tranh được sai lầm. nếu bạn sợ sai lầm Thì bạn chẳng dá

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: xác định trạng ngữ và phân loại chúng : ” khi tiến bước vào tương lai, bạn làm Sao tranh được sai lầm. nếu bạn sợ sai lầm Thì bạn chẳng dám làm gì. người khác bảo bạn sai chưa chắc bạn đã sai, vì tiêu chuẩn đúng sai khavs nhau. lúc đó bạn chớ ngừng tây, mà cứ tiếp tục làm, dù cho có gặp trắc trở. ” No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Valentina 2 tuần 2022-01-04T12:12:43+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Thu HaỌC TỐT

  Trạng ngữ: 

  Khi tiến bước vào tương lai

  => Trạng ngữ xác định thời gian.

  – Vì tiêu chuẩn đúng sai khác nhau.

  => Trạng ngữ xác định nguyên nhân.

  – Lúc đó bạn chớ ngừng tây

  => Trạng ngữ xác định thời gian.

 2. Khi tiến bước vào tương lai, bạn làm sao tránh được sai lầm. Nếu bạn sợ sai lầm thì bạn chẳng dám làm gì. 

       trạng ngữ chỉ thời gian

  Người khác bảo bạn sai chưa chắc bạn đã sai, vì tiêu chuẩn đúng sai khác nhau. Lúc đó bạn chớ ngừng tay, 

                                                                                                                                   nt

  mà cứ tiếp tục làm, dù cho có gặp trắc trở.”

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )