Môn Văn Lớp: 7 Xác định thành phần có trong câu “Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy”

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Xác định thành phần có trong câu “Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy” No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Jade 1 tháng 2022-04-06T00:54:39+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. “Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy”

    tất cả đều là vị ngữ vì câu trên đã bị lược bỏ phần chủ ngữ

    => Đó là một câu rút gọn

  2. “Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy”

    tất cả đều là vị ngữ vì nó đã bị lược bỏ chủ ngữ

    => Nó là một câu rút gọn

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )