Môn Văn Lớp: 7 Xác định phép liệt kê và cho biết kiểu liệt kê của các phép liệt kê vừa tìm được. a. Chợ họp giữa phố vải từ lâu. Người về hết và tiếng ồn à

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Xác định phép liệt kê và cho biết kiểu liệt kê của các phép liệt kê vừa tìm được.
a. Chợ họp giữa phố vải từ lâu. Người về hết và tiếng ồn ào cũng mất, trên đất chỉ còn rác rưởi, vỏ bưởi, vỏ thị, vỏ nhãn và lá mía.
b. Chao ôi! Dĩ Thảo khóc . Dĩ khóc nức nở, khóc nấc lên, khóc như người ta thổ. Dĩ thổ ra nước mắt.
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Gabriella 1 tuần 2022-04-11T10:13:22+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. a. Chợ họp giữa phố vải từ lâu. Người về hết và tiếng ồn ào cũng mất, trên đất chỉ còn rác rưởi, vỏ bưởi, vỏ thị, vỏ nhãn và lá mía.

  kiểu liệt kê : liệt kê không theo cặp 

  b. Chao ôi! Dĩ Thảo khóc . Dĩ khóc nức nở, khóc nấc lên, khóc như người ta thổ. Dĩ thổ ra nước mắt.

  kiểu liệt kê : liệt kê tăng tiến

 2. @Meo_

  a/ Chợ họp giữa phố vải từ lâu. Người về hết và tiếng ồn ào cũng mất, trên đất chỉ còn rác rưởi, vỏ bưởi, vỏ thị, vỏ nhãn và lá mía.

  – Bộ phận liệt kê: rác rưởi, vỏ bưởi, vỏ thị, vỏ nhãn và lá mía.

  * Kiểu liệt kê: không theo cặp và không tăng tiến

  b. Chao ôi! Dĩ Thảo khóc . Dĩ khóc nức nở, khóc nấc lên, khóc như người ta thổ. Dĩ thổ ra nước mắt.

  – Bộ phận liệt kê: khóc nức nở, khóc nấc lên, khóc như người ta thổ

  * Kiểu liệt kê: không theo cặp và tăng tiến

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )