Môn Văn Lớp: 7 Xác định phép liệt kê và cho biết kiểu liệt kê của các phép liệt kê và tìm được. c. Hắn đọc, ngẫm nghĩ, tìm tòi, nhận xét và suy tưởng không

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Xác định phép liệt kê và cho biết kiểu liệt kê của các phép liệt kê và tìm được.
c. Hắn đọc, ngẫm nghĩ, tìm tòi, nhận xét và suy tưởng không hết chán.
d. Nhân dân đã cho ta ý chí và nghị lực, niềm tin và sức mạnh, tình yêu và trí tuệ.
e. Trời ơi! Mửa mửa tháo, mửa ồng ộc, mửa đến cả ruột.
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Abigail 1 tuần 2022-04-11T10:03:27+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. c. Hắn đọc, ngẫm nghĩ, tìm tòi, nhận xét và suy tưởng không hết chán.

  kiểu liệt kê: liệt kê không tăng tiến

  d. Nhân dân đã cho ta ý chí và nghị lực, niềm tin và sức mạnh, tình yêu và trí tuệ.

  kiểu liệt kê: liệt kê theo cặp

  e. Trời ơi! Mửa thốc, mửa tháo, mửa ồng ộc, mửa đến cả ruột.(sai đề và mik đã sửa)

  kiểu liệt kê: liệt kê tăng tiến

 2. c. Hắn đọc, ngẫm nghĩ, tìm tòi, nhận xét và suy tưởng không hết chán.

  → Phép liệt kê : đọc, ngẫm nghĩ, tìm tòi, nhận xét và suy tưởng

  Kiểu liệt kê :

  + Liệt kê không theo từng cặp 

  + Liệt kê không theo tăng tiến

  d. Nhân dân đã cho ta ý chí và nghị lực, niềm tin và sức mạnh, tình yêu và trí tuệ.

  → Phép liệt kê : ý chí và nghị lực, niềm tin và sức mạnh, tình yêu và trí tuệ.

  Kiểu liệt kê :

  + Liệt kê theo từng cặp

  + Liệt kê không theo tăng tiến.

  e. Trời ơi! Mửa mửa tháo, mửa ồng ộc, mửa đến cả ruột.

  → Phép liệt kê : Mửa mửa tháo, mửa ồng ộc, mửa đến cả ruột.

  Kiểu liệt kê :

  + Liệt kê không theo từng cặp.

  + Liệt kê tăng tiến

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )