Môn Văn Lớp: 7 Xác định biện pháp điệp ngữ và chơi chữ trong các câu sau (nêu rõ dạng): a) Buổi đầu không một tấc sắt, tre là tất cả, tre là vũ khí b) đoàn

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Xác định biện pháp điệp ngữ và chơi chữ trong các câu sau (nêu rõ dạng):
a) Buổi đầu không một tấc sắt, tre là tất cả, tre là vũ khí
b) đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công
c) Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu.
d) Nhà bác Tư có 10 con gà, chú xin một con. Hỏi nếu bán cả đàn gà sẽ được bao nhiêu tiền.
e) Vô tôi tôi tôi
Trứng bác bác bác
Giúp em nha. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Daisy 1 tuần 2021-11-20T13:15:07+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. a) Buổi đầu không một tấc sắt, tre là tất cả, tre là vũ khí

  _ Điệp ngữ: tre

  b) Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

  Thành công, thành công, đại thành công

  _ Điệp ngữ: đoàn kết và thành công

  c) Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy

  Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu.

  _ Điệp ngữ: cùng

  d) Nhà bác Tư có 10 con gà, chú xin một con. Hỏi nếu bán cả đàn gà sẽ được bao nhiêu tiền.

  _ Chú xin: chín xu

  _ Phép chơi chữ: nói láy

  e) Vô tôi tôi tôi

  Trứng bác bác bác

  _ Chơi chữ: từ đồng âm

 2. a) Buổi đầu không một tấc sắt, tre là tất cả, tre là vũ khí

  _ Điệp ngữ: tre

  b)Đoàn kết,đoàn kết, đại đoàn kết

  Thành công, thành công, đại thành công

  _ Điệp ngữ: đoàn kết và thành công

  c) Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy

  Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu.

  _ Điệp ngữ: cùng

  d) Nhà bác Tư có 10 con gà, chú xin một con. Hỏi nếu bán cả đàn gà sẽ được bao nhiêu tiền.

  _ Chú xin: chín xu

  _ Phép chơi chữ: nói láy

  e) Vô tôi tôi tôi

  Trứng bác bác bác

  _ Chơi chữ: từ đồng âm

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )