Môn Văn Lớp: 7 a, Trong văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”, Hồ Chí Minh viết: – Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tin

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: a, Trong văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”, Hồ Chí Minh viết:
– Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước và lũ cưới nước.”
Theo em, có thể đảo vị trí những động từ kết thành, lướt qua, nhấn chìm trong đoạn văn trên được không? Vì sao?
b, Chuyển câu sau thành câu bị động
Tác giả Hoài Thanh đã khẳng định công dụng lớn lao của văn chương đối với cuộc sống con người trong văn bản “Ý nghĩa văn chương”.
Giúp em với ạ!! No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Kylie 7 ngày 2022-04-17T22:27:30+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. a) Theo em, không thể đảo vị trí những động từ kết thành, lướt qua, nhấn chìm trong đoạn văn trên. Vì đảo vị trí những động từ ấy sẽ làm nghĩa câu nói bị thay đổi, không còn hùng hồn, đanh thép như trước nữa.

  b) Câu bị động: Công dụng lớn lao của văn chương đối với cuộc sống con người trong văn bản “Ý nghĩa văn chương” đã được tác giả Hoài Thanh khẳng định.

 2. a, Không thể đảo vị trí những động từ kết thành, lướt qua, nhấn chìm 

  Vì đảo vị trí những động từ ấy sẽ làm nghĩa câu bị đổi, không còn hấp dẫn, đanh thép

  b, Văn bản “Ý nghĩa văn chương” đã được khẳng định công dụng lớn lao của văn chương đối với cuộc sống con người

  HỌC TỐT NHA !

  #NOCOPY 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )