Môn Văn Lớp: 7 a) Thế nào là đại từ? Đại từ đảm nhiệm những vai trò ngữ pháp nào? b) Xác định đại từ trong các câu sau và cho biết đại từ được dùng để làm

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: a) Thế nào là đại từ? Đại từ đảm nhiệm những vai trò ngữ pháp nào?
b) Xác định đại từ trong các câu sau và cho biết đại từ được dùng để làm gì?
– Ai làm cho bể kia đầy
Cho ao kia cạn cho gầy cò con? (ca dao)
– Đã bấy lâu nay bác tới nhà
Trẻ thời đi vắng chợ thời xa (Nguyễn Khuyến) No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Brielle 1 tháng 2022-04-02T13:25:12+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. a) Đại từ dùng để trỏ người, sự vật, hoạt động, tính chất được nói đến trong một ngữ cảnh nhất định của lời nói hoặc dùng để hỏi.

  Đại từ có thể làm chủ ngữ trong câu hoặc làm phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ.

  b) Đại từ “Ai” được dùng để hỏi.

  Đại từ “bác” dùng để trỏ chung.

 2. a)

  – Khái niệm : Đại từ dùng để trỏ người, sự vật, hoạt động, tính chất,… được nói đến trong một ngữ cảnh nhất định của lời nói hoặc dùng để hỏi .

  -Đại từ đảm nhiệm những vai trò ngữ pháp như : Chủ ngữ , vị ngữ trong câu , phụ ngữ của danh từ , động từ , tính từ 

  b) – Ai làm cho bể kia đầy

  Cho ao kia cạn cho gầy cò con? (ca dao)

  => Đại từ: ai

  => Dùng để trỏ người 

  – Đã bấy lâu nay bác tới nhà

  Trẻ thời đi vắng chợ thời xa (Nguyễn Khuyến)

  => Đại từ: bác

  =>  Dùng để trỏ người

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )