Môn Văn Lớp: 7 a) Hoàn thành các ý sau: – Văn bản nghị luận là ======

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: a) Hoàn thành các ý sau:
– Văn bản nghị luận là …………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
– Luận điểm là : ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
– Luận cứ là : ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
– Lập luận là : ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Sadie 4 tháng 2022-01-05T21:57:39+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. – Văn bản nghị luận là văn được viết ra nhằm xác lập cho người đọc, người nghe một tư tưởng, quan điểm nào đó bằng các luận điểm, luận cứ và lập luận.

  – Luận điểm là ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm của bài văn được nêu ra dưới hình thức câu khẳng định (hoặc phủ định), được diễn đạt sáng tỏ, dễ hiểu, nhất quán. Luận điểm phải đúng đắn, chân thật, đáp ứng nhu cầu thực tế thì mới có sức thuyết phục

  – Luận cứ là lí lẽ, dẫn chứng đưa ra làm cơ sở cho luận điểm. Luận cứ phải chân thật, đúng đắn, tiêu biểu thì mới khiến cho luận điểm có sức thuyết phục

  – Lập luận là cách nêu luận cứ để dẫn đến luận điểm. Lập luận phải chặt chẽ, hợp lí thì baì văn mới có sức thuyết phục

 2. văn nghị luận là văn bản viết về một vấn đề về đời sống hoặc một ý kiến mà có đầy đủ bàn luận giải thích chứng minh phân tích có đầy đủ dẫn chứng và từ đó rút ra các bài học nhận xét

  luận điểm là các dẫn chứng

  luận cứ là các dẫn dắt đưa ra luận điểm

  lập luận là gì mình chịu

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )