Môn Văn Lớp: 7 A) Xác định trạng ngữ trong câu. Nêu vị trí trạng ngữ trong câu. B) Nêu công dụng của trạng ngữ. Dân ta có một lòng yêu nước nồng nàn đ

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: A) Xác định trạng ngữ trong câu. Nêu vị trí trạng ngữ trong câu.
B) Nêu công dụng của trạng ngữ.
Dân ta có một lòng yêu nước nồng nàn đó là trường theo quý báu của ta từ xưa đến nay mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ to lớn nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Mackenzie 4 tuần 2022-03-31T22:01:29+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. a) Trạng ngữ

  “Từ xưa đến nay,mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng”.Trạng ngữ chỉ thời gian

  b)Công dụng của trạng ngữ 

  ý nói lòng yêu nước của nhân dân ta đã có từ lâu đời

 2.        Dân ta có một lòng yêu nước nồng nàn đó là trường theo quý báu của ta từ xưa đến nay mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ to lớn nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước

  a) Trạng ngữ trong câu: Từ xưa đến nay mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng

  Vị trí: Đứng ở giữa câu

  b) Tác dụng: Chỉ thời gian, Nguyên nhân

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )