Môn Văn Lớp: 7 3. Tìm cụm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu dưới đây. Cho biết các cụm C-V ấy làm thành phần gì trong câu? a. Chi

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: 3. Tìm cụm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu dưới đây. Cho biết các cụm C-V ấy làm thành phần gì trong câu?
a. Chiếc xe này bộ máy đã hỏng.
b. Chị Hoa đến khiến tôi rất vui mừng.
c. Trung đội trưởng Bính khuôn mặt đầy đặn.
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Madelyn 2 ngày 2021-11-22T04:40:23+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. _Xin chào! Xin chào! :3_

  *Bạn tham khảo nha*

  a) Chiếc xe này (C) | bộ máy đã hỏng (V)

  Vị ngữ là một cụm C-V:

  Bộ máy (C) | đã hỏng (V)

  b) Chị Hoa đến (C) | khiến tôi rất vui mừng (V)

  Vị ngữ là một cụm C-V:

  Tôi (C) | rất vui mừng (V)

  c) Trung đội trưởng Bính (C) | khuôn mặt đầy đặn (V)

  Vị ngữ là một cụm C-V:

  Khuôn mặt (C) | đầy đặn (V)

 2. a) Chiếc xe này / bộ máy đã hỏng 

              CN                  VN

  Vị ngữ là một cụm C-V: bộ máy/ đã hỏng.

                                             CN         VN

  b) Chị Hoa/ đến khiến tôi rất vui mừng 

         CN                        VN

  Vị ngữ là một cụm C-V: Tôi / rất vui mừng 

  c) Trung đội trưởng Bính/ khuôn mặt đầy đặn

                   CN                             VN

  Vị ngữ là một cụm C-V :Khuôn mặt/ đầy đặn 

  Chúc bạn học tốt !!!!!!!!!

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )