Môn Văn Lớp: 7 2 Cho đoạn văn: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, t

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: 2 Cho đoạn văn: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.”
a. Cho biết đoạn trích trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?
b. Chỉ ra biện pháp tu từ trong đoạn văn trên? Cho biết tác dụng của biện pháp tu từ trong đoạn văn trên
c. Tìm luận điểm của đoạn trích trên
d. Em hãy viết một đoạn văn ngắn 7-10 dòng nêu cảm nghĩ của em về sự kiên cường, bất khuất trước những khó khăn, nguy hiểm để gìn giữ nền độc lập của tổ quốc.
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Cora 1 tháng 2022-03-25T17:10:19+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Mk trình bày trong hình !!

 2. $\text{a)}$

  $\text{- Đoạn trích trên trích từ văn bản “Tinh thần yêu nước của}$

  $\text{nhân dân ta”.}$

  $\text{- Tác giả Hồ Chí Minh.}$

  $\text{b)}$

  $\text{- Biện pháp tu từ là: Liệt kê.}$

  $\text{⇒ Tác dụng: Nhấn mạnh tinh thần yêu nước của nhân dân ta.}$

  $\text{- Biện pháp tu từ: So sánh.}$

  $\text{Tác giả đã sử dụng hình ảnh so sánh: tinh thần yêu nước kết}$

  $\text{thành (như) một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, vì thế}$

  $\text{nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn; nó nhấn chìm tất}$

  $\text{cả lũ bán nước và lũ cướp nước.}$

  $\text{So sánh “Tinh thần yêu nước” với “làn sóng mạnh mẽ và to lớn”}$

  $\text{⇒ Tác dụng: Làm nổi bật sức mạnh cuồn cuộn, vô song của}$

  $\text{tinh thần yêu nước.}$

  $\text{c)}$

  $\text{- Luận điểm: Sức mạnh và khí thế của lòng yêu nước.}$

  $\text{d) Cái này bạn tự viết nhé.}$

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )