Môn Văn Lớp: 7 1. Trong các câu tục ngữ sau, câu tục ngữ nào có ý nghĩa giống với câu “Đói cho sạch, rách cho thơm” ? A.Ăn phải nhai, nói phải nghĩ. B.Đó

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: 1. Trong các câu tục ngữ sau, câu tục ngữ nào có ý nghĩa giống với câu “Đói cho sạch, rách cho thơm” ?
A.Ăn phải nhai, nói phải nghĩ.
B.Đói ăn vụng, túng làm càn.
C.Ăn trông nối ngồi trông hướng.
2.Nội dung những câu tục ngữ về thiên nhiên và Lo động sản xuất nói về những điều gì?
A.Các hiện tượng thuộc về quy luật tự nhiên.
B.Mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người.
C.Công việc lao động sản xuất của nhà nông.
3.Đâu là câu rút gọn trả lời cho câu hỏi “Hằng ngày, cậu giành thời gian cho việc gì nhiều nhất?” ?
A.Đọc sách là việc mình giành thời gian nhiều nhất.
B.Hằng ngày mình giành thời gian cho việc đọc sách nhiều nhất.
C.Tất nhiên là đọc sách.
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Reese 2 tuần 2022-01-04T14:24:39+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. 1. Không có đáp án.

    2. Cả A, B, C đều đúng.

    3. C.

  2. 1 . A

    2 . B

    3 . C

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )