Môn Văn Lớp: 7 1 Tác giả đã nêu ra những biện pháp nào để phát huy tinh thần yêu nước trong bài ” Tinh thần yêu nước của nhân dân ta ” 5 sao cho câu TL

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: 1 Tác giả đã nêu ra những biện pháp nào để phát huy tinh thần yêu nước trong bài ” Tinh thần yêu nước của nhân dân ta ”
5 sao cho câu TL đúng No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Caroline 4 tháng 2022-01-05T20:20:37+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. BẠN THAM KHẢO NHA 

  Biện pháp 

  Từ ngữ gợi hình ảnh 

  Sử dụng phép liệt kê 

  So sánh 

 2. Tác giả đã nêu ra những biện pháp để phát huy tinh thần yêu nước trong bài ” Tinh thần yêu nước của nhân dân ta ” là :

  + Sử dụng từ ngữ gợi hình ảnh

  + sử dụng phép liệt kê

  + sử dụng phép so sánh

  Chúc bạn học tốt !

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )