Môn Văn Lớp: 7 1, em hiểu đề bài văn nghị luận thường nêu vấn đề j? tính chất của đề? xác định tính chất về đề : lối sống giản dị của bác hồ 2, đọc văn bản

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: 1, em hiểu đề bài văn nghị luận thường nêu vấn đề j? tính chất của đề?
xác định tính chất về đề : lối sống giản dị của bác hồ
2, đọc văn bản: tinh thần yêu nước của nhân dân ta, xem sơ đò SHG nhận xét bố cục cách lập luận (dàn ý seo trình tự lập luận)
3, lập luận trong bài văn nghi luận là j No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Natalia 11 phút 2021-11-26T12:52:11+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. 1,Đề bài của một bài văn nghị luận có vai trò nêu ra vấn đề để trao đổi, bàn bạc. Khi trao đổi, bàn bạc về vấn đề được nêu ra trong đề văn người làm văn nghị luận phải thể hiện được quan điểm, ý kiến của riêng mình về vấn đề đó. Căn cứ vào đặc điểm này, có thể khẳng định các đề văn trên đều là đề văn nghị luận. Chẳng hạn:

  – (1) là đức tính giản dị của Bác Hồ; người viết phải bàn luận về đức giản dị và bày tỏ thái độ ngợi ca đức tính này ở vị lãnh tụ vĩ đại.

  – (3) là có trải qua khó khăn, gian khổ thì mới đến được vinh quang, sung sướng; người viết phải phân tích để thấy được ý nghĩa khuyên nhủ đúng đắn của câu thành ngữ này.

  – (10) là không nên sống ích kỉ, cơ hội; người viết phải tranh luận để thể hiện được thái độ phản bác, lật lại vấn đề mà câu thành ngữ Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau nêu ra.

   Dựa vào tính chất nghị luận, có thể xếp các đề trên theo những nhóm sau:

  – Đề có tính chất giải thích, ngợi ca: (1), (2);

  – Đề có tính chất phân tích, khuyên nhủ: (3), (4), (5), (6), (7);

  – Đề có tính chất suy xét, bàn luận: (8), (9);

  – Đề có tính chất tranh luận, bác bỏ: (10), (11).

  Cùng với định hướng về nội dung (vấn đề nêu ra), đề văn nghị luận còn có vai trò quan trọng trong việc định hướng thái độ của người viết khi nghị luận. Từ những định hướng này, người viết xác định được hướng triển khai bài văn, cách giải quyết vấn đề phù hợp.

 2. 1. – Đề bài của một bài văn nghị luận nêu ra vấn đề để trao đổi, bàn bạc. Khi trao đổi, bàn bạc về vấn đề được nêu ra trong đề văn người làm văn nghị luận phải thể hiện được quan điểm, ý kiến của riêng mình về vấn đề đó. 

  – tính chất về đề : lối sống giản dị của bác hồ:  là đức tính giản dị của Bác Hồ cho nên người viết phải bàn luận về đức giản dị và bày tỏ thái độ ngợi ca.

  2. Cách lập luận chặt chẽ, hợp lí:

  –  Tinh thần yêu nước là truyền thống quý báu của nhân dân ta

  –  Lòng yêu nước trong lịch sử và trong cuộc kháng chiến hiện tại

  –  Nhiệm vụ phát huy tinh thần yêu nước trong cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp

  3. lập luận trong bài văn nghi luận là cách nêu luận cứ để dẫn tới luận điểm

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )