Môn Văn Lớp: 7 1.Đọc lại văn bản Chống nạn thất học (bài 18) và cho biết: – Luận điểm chính của bài viết là gì? Luận điểm đó được nêu ra dưới dạng nào và c

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: 1.Đọc lại văn bản Chống nạn thất học (bài 18) và cho biết:
– Luận điểm chính của bài viết là gì? Luận điểm đó được nêu ra dưới dạng nào và cụ thể hóa bằng những câu văn như thế nào?
– Chỉ ra những luận cứ (lí lẽ, dẫn chứng) trong văn bản Chống nạn thất học và cho biết những luận cứ ấy đóng vai trò gì? Muốn có sức thuyết phục luận cứ phải đạt yêu cầu gì?
– Chỉ ra trình tự lập luận của văn bản Chống nạn thất học và cho biết lập luận như vậy tuân theo thứ tự nào và có ưu điểm gì?
2. HS đọc trước văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (SGK/24)
– Luận điểm chính của bài viết là gì? Luận điểm đó được nêu ra dưới dạng nào và cụ thể hóa bằng câu văn như thế nào?
– Chỉ ra những luận cứ (lí lẽ, dẫn chứng) trong văn bản.
– Nhận xét cách lập luận của tác giả?
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Kylie 2 tuần 2022-01-04T02:11:26+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. 1, 

  – Luận điểm chính của bài văn là về việc chống nạn thất học của toàn thể nhân dân VN.

  – Luận điểm được trình bày ở dạng lời kêu gọi.

  – Câu văn thể hiên luận điểm đó là “Một trong những công việc cần thực hiện cấp tốc hiện nay là nâng cao dân trí”; “Mọi người VN…. biết viết chữ quốc ngữ”.

  – Hệ thống luận cứ trong bài:

  + Chính sách cai trị của thực dân Pháp đã làm cho nhân dân ta ngu dốt và đói nghèo.

  + Nhân dân ta giành được độc lập thì cần phải nâng cao dân trí, phổ cập việc học.

  Những luận cứ này đóng vai trò là làm rõ cho luận điểm của bài văn.

  – Muốn có sức thuyết phục thì luận cứ phải sắc bén, thuyết phục, có dẫn chứng và con số cụ thể cùng với việc kết hợp nhuần nhuyễn các thao tác lập luận trong văn nghị luận.

  – Trình tự lập luận:

  + Nói về chính sách cai trị ngu dân của thực dân Pháp đã gây hại cho nhân dân ta như thế nào.

  + Đặt vấn đề: nay ta đã giành được độc lập thì việc cần làm chính là xóa nanj thất học để toàn thể nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Sau đó nêu những việc cần làm

  –> Trình tự thuyết phục, logic và sắc bén.

  **

  Bài 2:

  – Luận điểm chính là “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”. Luận điểm đó được nêu bằng câu văn “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước”.

  Hệ thống luận cứ:

  + Đặt ra vấn đề về tình yêu nước.

  + Những bằng chứng về truyền thống yêu nước trong lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc.

  + Những bằng chứng về tiếp nối truyền thống quý báu ấy của nhân dân ta ngày nay bằng những việc làm vô cùng thiết thực

  – Cách lập luận của tác giả logic, chặt chẽ và giàu tính thuyết phục đến bạn đọc. 

 2. Câu 1:

  -Luận điểm chính của bài viết là “Chống nạn thất học”, nó được trình bày dưới dạng nhan đề.

   Các câu văn cụ thể hóa ý chính:
  +Một trong những công việc phải thự hiện cấp tốc trong lúc này là nâng cáo dân trí.
  +Mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của mình, phải có kiến thức mới để tham gia công cuộc xây dựng nước nhà và trước hết phải biết viết chữ Quốc ngữ.
  -Các luận cứ:

  +Nguyên nhân của việc thất học: Do chính sách ngu dân

  +Sự cần thiết của việc chống nạn thất học: Vì nay nước ta đã được độc lập, mọi người hiểu biết về quyền lợi của mình…
  +Cách chống nạn thất học: Những người đã biết dạy cho những người chưa biết chữ, người chưa biết chữ hãy gắng sức mà học.
  Những luận cứ đóng vai trò là lí lẽ, dẫn chứng đưa ra làm cơ sở cho luận điểm.
  Muốn có sức thuyết phục thì luận cứ cần phải chân thật, đúng đắn, tiêu biểu.
  -Trình tự lập luận của văn bản “Chống nạn thất học”: Từ tình trạng đến yêu cầu và chống nạn thất học.

  +Vì sao phải chống nạn thất học?
  +Chống nạn thất học để làm gì?
  Chống nạn thất học bằng cách nào?
  Ưu điểm của lập luận: Chặt chẽ, hợp lí, có sức thuyết phục.
  Câu 2:
  -Luận điểm chính của bài viết: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

                                                   Luận điểm chính được nêu ra dưới dạng nhan đề

                                                   Luận điểm chính được cụ thể hóa bằng câu văn “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta”

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )