Môn Văn Lớp: 6 Yêu, nhân hậu, tuyệt vời, thương, tìm, ngay, truyện cổ, thầm thì, vàng, cơn mưa, con sông, rặng dừa, cha ông, chân trời. Đâu là danh từ, độn

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Yêu, nhân hậu, tuyệt vời, thương, tìm, ngay, truyện cổ, thầm thì, vàng, cơn mưa, con sông, rặng dừa, cha ông, chân trời. Đâu là danh từ, động từ, tính từ
Mọi người giúp mik với. Cảm ơn các bạn! No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Ariana 3 tháng 2022-02-07T06:07:35+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Danh từ: truyện cổ, vàng, cơn mưa, con sông, rặng dừa, cha ông, chân trời

  Động từ: yêu, thương, tìm, thầm thì

  Tính từ: nhân hậu, tuyệt vời, ngay, vàng

  -Trong đó “vàng”:

  +Danh từ là một kim loại

  +Tính từ là màu sắc

 2. Bt dế quá

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )