Môn Văn Lớp: 6 Write the simple past from of these verbs 1.play —>=- 2.swim—>=… 3.win—>=… 4.study—>=. 5.

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Write the simple past from of these verbs
1.play —>…………….
2.swim—>……………
3.win—>……………
4.study—>………….
5.read—>……………
6.sing—>…………….
7.watch—>…………
8.work—>…………
9.see—>…………
10.have—>………..
Ai giúp mình với ạ mình xin tặng 5* cho người trả lời 🙂 No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Eva 4 tuần 2021-11-04T07:06:08+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. 1. played.

  2. swam.

  3. won.

  4. studied.

  5. read.

  6. sang.

  7. watched.

  8. worked.

  9. saw.

  10. had.

 2. 1. played

  2. swam

  3. won

  4. studied

  5. read

  6. sang

  7. watched

  8. worked

  9. saw

  10. had

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )