Môn Văn Lớp: 6 Vua nào 7 tuổi lên ngôi, việc dân việc nước trọn đời lo toan , mở tường thi chọn quan văn, lập Quốc tử Giám luyện hàng danh nhân là vua gì ?

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Vua nào 7 tuổi lên ngôi, việc dân việc nước trọn đời lo toan , mở tường thi chọn quan văn, lập Quốc tử Giám luyện hàng danh nhân là vua gì ? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Valentina 3 ngày 2022-04-18T06:03:58+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Đáp án: Lý Nhân Tông

   

  Giải thích các bước giải: Chi tiết lập “Quốc tử Giám”.

   

 2. Vua : Lý Nhân Tông 

  =) Lập ‘ Quốc tử Giám ‘

   

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )