Môn Văn Lớp: 6 Viết một đoạn văn với chủ đề tự chọn trong đó có sử dụng ít nhất 1 cụm động từ ,1 cụm danh từ ,1 cụm tính từ.điền những cụm damh từ ,cụm đôn

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Viết một đoạn văn với chủ đề tự chọn trong đó có sử dụng ít nhất 1 cụm động từ ,1 cụm danh từ ,1 cụm tính từ.điền những cụm damh từ ,cụm đông từ ,cụm tính từđos vào bảng mô hình No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Mary 5 tháng 2021-11-18T21:11:33+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. * Ai xóa, cho tớ link mạng

       Sách là nơi làm kết tinh những tinh hoa trí tuệ nhân loại để lưu truyền cho mọi người. Việc đọc sách là việc chúng ta thừa hưởng và tiếp nhận những tri thức quý báu đó vào cuộc sống của mình. Sách giống như một người bạn, người thầy, dạy chúng ta những điều hay, nuôi dưỡng tâm hồn và làm giàu trí tuệ cho mỗi người. Chính vì vậy, việc đọc sách cần được thực hiện mỗi ngày giống như ăn uống, đọc nhiều, tích lũy nhiều, làm nền tảng cho trí thức và phát triển tâm hồn. Sách tốt thì chính là tài sản tri thức quý báu, nguồn tri thức vô tận của những người vĩ đại để lại. Sách tốt là sách mang tính giáo dục, chứa những nội dung có ích, có tác động những tích cực tốt đến cuộc đời, cách nghĩ và hành vi của mỗi người. Một quyển sách tốt làm bồi dưỡng, tu dưỡng những tình cảm tư tưởng đẹp đến mỗi cá nhân. Còn bạn hiền là người bạn không chỉ giúp ích cho chúng ta mà còn luôn giúp chúng ta phát triển bản thân về mọi mặt. Một người bạn hiền sẽ là bệ đỡ giúp chúng ta thành công trong cuộc sống. Sách tốt giống như một người bạn hiền vì cuốn sách này sẽ truyền những thông tin có ích cho bạn đọc. Những câu chữ trong sách sẽ gây dựng những cách nghĩ và việc làm tích cực cho người đọc. 

    – Cụm động từ: làm kết tinh

    – Cụm danh từ: một quyển sách

    – Cụm tính từ: tích cực tốt

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )