Môn Văn Lớp: 6 viết đơn xin học CLB hè 2020(với vai trò là hs viết) help mik với nha:3!

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: viết đơn xin học CLB hè 2020(với vai trò là hs viết)
help mik với nha:3! No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Abigail 2 ngày 2021-09-15T08:27:41+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1.                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                          —–o0o——

                                                   ĐƠN XIN HỌC CLB HÈ 

                                         Kính gửi : BGH Trường ____________

  Tên con là : ____________________

  Địa chỉ : ______________________

  Con làm đơn này muốn nói với BGH nhà trường một việc như sau :

  Vì lý do gia đình con không có người trông và chăm sóc con, gia đình con có nguyện vọng cho con  được học CLB hè tại trường _________________ trong thời gian __________

  để tạo điều kiện củng cố thêm những kỹ năng rèn luyện bản thân và chuẩn bị tốt cho việc học tập ở năm học mới của con.

                                                                                               HàNội, ngày_____tháng______năm___

                                                                                                               Chữ ký CMHS

 2. ^Bạn tham khảo nhé^^

                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                           ĐƠN XIN HỌC CLB HÈ

                                Kính gửi: Ban giám hiệu nhà trường và cô chủ nhiệm lớp 8A , trường trung học Hoa Mai

                                Em tên là: Lâm Kiến Hòa

                                Lớp : 8A

                                Tuổi : 14

                                Ngày , tháng , năm sinh: 29/2/2006

                               Em xin gửi đơn này vì lý do: Em muốn học CLB Hè

                           Em xin cam đoan đơn trên là đúng sự thật và em sẽ chịu trách nhiệm trước Nhà trường khi đơn báo cáo được viết sai sự thật. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng thầy cô và nhà trường!

  Ký tên                                                                 Ký tên

                

  Cha , mẹ học sinh                                                     Học sinh

                                                                                  Hiệu trưởng: X

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )