Môn Văn Lớp: 6 Viết đoạn văn khoảng 1 trang giấy thi trình bày suy nghĩ về vai trò của thiên nhiên đối với đời sống con người! Giúp mk với nhé

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Viết đoạn văn khoảng 1 trang giấy thi trình bày suy nghĩ về vai trò của thiên nhiên đối với đời sống con người! Giúp mk với nhé No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Gianna 1 tháng 2022-04-06T16:10:50+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Thiên nhiên là một yếu tố đặc biệt quan trọng đối với cuộc sống con người và động vật . Nhiên nhiên là lá phổi của nhân loại , là nguồn sống , nguồn cung cấp cho cả con người và động vật . 

    Thiên nhiên chính là tất cả . Nếu không có các yếu tố thiên nhiên sẽ có ảnh hưởng tới con người và động vật gây đến sự tổn hại rất lớn . Người ta hay nói ” mẹ thiên nhiên ” là vì thiên nhiên bao bọc ta , che chở cho ta . Giả dụ , nếu không có rừng cây để chắn gió , chắn lũ liệu con người  ta còn giữ được của cải vật chất hay quan trọng hơn là tính mạng hay không ? 

    Vì vậy , việc bảo vệ môi trường và thiên nhiên luôn là trên hết , luôn quan trọng . Ta nên sử dụng những biện pháp hữu ích để bảo vệ tài sản thiên nhiên . Bảo vệ thiên nhiên là bảo vệ chính ta ! 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )