Môn Văn Lớp: 6 *Viết đoạn văn chủ đề học tập có sử dụng phó từ và cho biết phó từ đó. *bài học rút ra từ chuyện Treo biển (sgk lớp 6 tập 1 trang 124). *Đặt

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: *Viết đoạn văn chủ đề học tập có sử dụng phó từ và cho biết phó từ đó.
*bài học rút ra từ chuyện Treo biển (sgk lớp 6 tập 1 trang 124).
*Đặt 5 câu với phó từ : Sẽ ; Hãy ; Không chỉ ; rất và đang. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Peyton 5 tháng 2022-01-06T23:53:16+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại nhất của dân tộc ta. Bác đã tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc ta, rồi từ đó, nhân dân ta đòi lại được tự do. Người đã là tấm gương cho tất cả mọi người. Người không chỉ là một vị lãnh tụ mà còn rất tình cảm với dân nhân. Người sống giản dị nhưng vẫn một lòng với đất nước. Người có nhân cách đẹp và tài năng sáng chói. Người sẽ mãi tồn tại với nhân dân ta như một vì sao sáng nhất trên bầu trời.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )