Môn Văn Lớp: 6 Viết cảm nhận về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam , thống nhất đất nước và những thành tựu của Việt Nam từ năm 1975 đến na

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Viết cảm nhận về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam , thống nhất đất nước và những thành tựu của Việt Nam từ năm 1975 đến nay . No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Clara 3 tuần 2021-10-08T05:13:01+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Cách đây 45 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, mở đầu bằng chiến thắng Buôn Ma Thuột và Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Huế – Đà Nẵng, cuối cùng là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng. Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, lá cờ cách mạng tung bay trên phủ Tổng thống ngụy quyền, TP. Sài Gòn và cả miền Nam được giải phóng.

    Chiến thắng ngày 30-4-1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ, động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới. Thắng lợi này đã đi vào lịch sử nước ta và của thế giới, như một trang sử chói lọi ở những năm 70 của thế kỷ XX, mang tầm quốc tế, tầm thời đại sâu sắc. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV đã đánh giá: “Năm tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

    Đại thắng mùa Xuân 1975 đã chứng minh trí tuệ và tài thao lược của Đảng ta trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh cách mạng – nhân tố quyết định làm nên kỳ tích đó chính là sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đó là sự thật không gì có thể bác bỏ và phủ nhận được!

    Khẳng định những giá trị sâu sắc của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, các thế hệ người Việt Nam càng cảm nhận đầy đủ, sâu sắc và biết ơn sự mất mát, hy sinh to lớn của dân tộc Việt Nam không gì bù đắp được. Đó là, gần 2 triệu thường dân chết; hơn 2 triệu thường dân mang thương tật suốt đời; khoảng 2 triệu người (gồm cả quân nhân) phơi nhiễm các loại hóa chất độc hại; có khoảng 1,1 triệu quân nhân hy sinh trong những trường hợp khác nhau (trực tiếp chiến đấu trên chiến trường, gặp tai nạn, ốm đau trên đường hành quân), 600.000 quân nhân bị thương hoặc bị bệnh. Trong số hy sinh, có 300.000 quân nhân chưa tìm được hài cốt…

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )