Môn Văn Lớp: 6 Viết 1 đoạn văn dài 2 trang nói về chi tiết thạch sanh vạch trần tội ác của lý thông

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Viết 1 đoạn văn dài 2 trang nói về chi tiết thạch sanh vạch trần tội ác của lý thông No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Sadie 3 tháng 2022-02-09T13:48:43+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Thạch Sanh là một nhân vật đại diện cho chính nghĩa. Thạch Sanh là điển hình của người tốt trong xã hội. Luôn bao dung, vị tha với mẹ con Lí Thông, dũng cảm khi dám đương đầu với mọi thử thách, nhân vật Thạch Sanh đã vạch trần bộ mặt thật xảo trả của mẹ con Lí Thông và châm biếm họ. Nhân vật Thạch Sanh là hình tượng nhân vật mà trả con thời này thường xuyên thay đổi.

                                                              xin hay nhất ạ !

  2. Thạch Sanh là một nhân vật đại diện cho chính nghĩa. Thạch Sanh là điển hình của người tốt trong xã hội. Luôn bao dung, vị tha với mẹ con Lí Thông, dũng cảm khi dám đương đầu với mọi thử thách, nhân vật Thạch Sanh đã vạch trần bộ mặt thật xảo trả của mẹ con Lí Thông và châm biếm họ. Nhân vật Thạch Sanh là hình tượng nhân vật mà trả con thời này thường xuyên thay đổi.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )