Môn Văn Lớp: 6 tưởng tượng em là người đứng đầu huyện/tỉnh.Em sẽ làm gì để cải thiện môi trường vui chơi học tập của em ≡

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: tưởng tượng em là người đứng đầu huyện/tỉnh.Em sẽ làm gì để cải thiện môi trường vui chơi học tập của em ≡ No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Vivian 3 tuần 2021-12-29T22:34:43+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Em sẽ đề cao trách nhiệm vừa học vừa chơi . Học sinh ngày nay có nhiều em đã chán nản vì học quá nhiều nên nếu là một người đứng đầu huyện/tỉnh thì em sẽ bảo mọi người đề cao nhiệm vụ vừa học vừa chơi . Em cũng sẽ bảo mọi người ko được chặt phá cây xanh , đề cao việc làm trồng cây . Em sẽ bảo mọi người không được dùng ma tuý trong bất kể trường hợp gì .

    @TheNights

  2. Em sẽ đề cao trách nhiệm vừa học vừa chơi . Học sinh ngày nay có nhiều em đã chán nản vì học quá nhiều nên nếu là một người đứng đầu huyện/tỉnh thì em sẽ bảo mọi người đề cao nhiệm vụ vừa học vừa chơi . Em cũng sẽ bảo mọi người ko được chặt phá cây xanh , đề cao việc làm trồng cây . Em sẽ bảo mọi người không được dùng ma tuý trong bất kể trường hợp gì .

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )