Môn Văn Lớp: 6 Trường em đang thành lập đội tình nguyện tuyên truyền và bảo vệ môi trường xanh,sạch đẹp.Em hãy viết đơn xin được tham gia đội tình nguyện ấ

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Trường em đang thành lập đội tình nguyện tuyên truyền và bảo vệ môi trường xanh,sạch đẹp.Em hãy viết đơn xin được tham gia đội tình nguyện ấy No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Maria 1 tuần 2021-10-12T14:08:34+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Phù Cừ, ngày 13 tháng 5 năm 2021

  ĐƠN XIN GIA NHẬP ĐỘI TÌNH NGUYỆN TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

  Kính gửi: Ban giám hiệu trường THCS Phù Cừ

  Tên em là: Nguyễn Trúc Quỳnh – Học sinh lớp: 7c

     Nhận thức được ý nghĩa của công việc tuyên truyền và bảo vệ môi trường do Đoàn trường phát động, em kính xin Ban giám hiệu cho phép em tham gia Đội tình nguyện tuyên truyền và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Em xin hứa sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công và chấp hành nghiêm túc kỉ luật mà đội đã đề ra.

     Em xin chân thành cảm ơn!

  Người làm đơn

  (kí rõ họ tên)

  Nguyễn Trúc Quỳnh

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )