Môn Văn Lớp: 6 Trong văn bản “Bài học đường đời đầu tiên ” của Tô Hoài, em thấy thương nhân vật nào nhất ? Vì sao ?

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Trong văn bản “Bài học đường đời đầu tiên ” của Tô Hoài, em thấy thương nhân vật nào nhất ? Vì sao ? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Harper 5 tháng 2022-01-05T20:50:37+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Đáp án:Trong văn bản ” Bài học đường đời đầu tiên ” của Tô Hoài , em thấy thương nhân vật Dế Choắt nhất vì tự nhiên đâu có trêu chọc Chị Cốc đâu mà bị chị Cốc giáng xuống hai mỏ khiến cho Dế Choắt muốn gãy xương sống. Sau khi nói điều trăn trối mà Dế Choắt muốn dành cho Dế Mèn , Dế Choắt đã chết 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )