Môn Văn Lớp: 6 Tóm tắt câu chuyên Chử đồng Tử Tiên Dung ngắn gọn ( no copy)

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Tóm tắt câu chuyên Chử đồng Tử Tiên Dung ngắn gọn ( no copy) No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
2 năm 2021-11-12T15:56:54+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Một hôm chử đồng tử bắt cá làm việc thì thấy công chúa tiên dung chàng liền lẻn xuống nước. Công chúa tiên dung lúc bấy giờ sai người hạ kiệu để tắm vì thấy sông trong sạch. Khi tắm xong cô luền thay quần áo. Về sau hai người thấy nhau và yêu ngau. Vua cha cho hai người kết hôn và từ đó trơ đi hai người luôn làm việc thiện giúp người nghèo khổ.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )